Tính riêng trong năm 2014, Xiaomi đã bán ra tới 2.000.000 chú thỏ bông, thu về số tiền 32 triệu USD.