Trong quá khứ, người ta từng được trả lương để bắt chuột, báo thức người khác mỗi sáng hay đọc tạp chí cho công nhân thư giãn trong các nhà máy...