Đồng thời, trang web này cũng sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 13 của mình trong tuần này.