Đây có thể là bước đầu tiên trong việc hiện thực hóa bộ phim Minority Report – nơi mà bạn có thể bị kết án là phạm tội dù bạn chưa làm gì hết.