Qua nhiều thập kỉ, các nhà khoa học không ngừng tìm câu trả lời về vai trò của tự nhiên và những tác động từ môi trường trong quá trình thế giới tạo ra các vận động viên Olympic...