Chiếc iPhone này được thiết kế lai các thế hệ đàn anh, nhưng nhìn chung vô cùng ấn tượng.