Nó sẽ chỉ cho bạn những nơi không có Internet tại khắp nơi trên thế giới, và làm thế nào để đến đó.