Ý tưởng chiếc xe TF-X tạo ra bởi công ty Terrafugia là xe hơi 4 chỗ nhưng có thêm cánh để bay.