Gã khổng lồ internet Trung Quốc sẽ mua lại studio Supercell từ SoftBank.