Những "người hùng thầm lặng" đằng sau thành công của các bộ phim.