Liệu phiên bản xe này của Tesla sẽ vẫn giữ truyền thống của công ty là một chiếc ô-tô đơn thuần, hay còn có thể "biến hình" thành những phương tiện nào khác nữa?