Thêm một thiết kế đột phá bổ sung vào kho tàng công nghệ tiên tiến của ngành quân sự hiện đại trên thế giới.