Dù chỉ âm thầm phát triển nhưng Fintech hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.