Thông điệp quảng cáo của Pepsi Max mang đến cho bạn những ngạc nhiên không ngờ cho đến giật mình hoảng sợ.