Chỉ với một thay đổi nhỏ, hai nhà sản xuất phần cứng máy tính dễ dàng có được điểm benchmark cao trong các bài review.