Ngay sau khi có thông tin về sự điều chỉnh giá các mã VGA NVIDIA cao cấp, nhiều nhà phân phối và bán lẻ tại Việt Nam cũng có những động thái của mình.