Với các căn hộ nhỏ hẹp, nhiều tầng như hiện nay khiến sóng Wi-Fi có thể khó phủ kín mọi nơi trong nhà bạn.