Cáp treo không chỉ là phương tiện di chuyển tại các khu du lịch, nó còn thay thế phương tiện giao thông công cộng tại thành phố này.