Có vẻ như trí tuệ nhân tạo cũng muốn dấn thân vào nghiệp phim ảnh.