Đây có phải là bằng chứng cho thấy sự xuất hiện của người ngoài hành tinh ở vào thời Ai Cập cổ không?