Apple Maps sẽ được cập nhật thiết kế cùng nhiều tính năng mới trên iOS 10.