Nó còn có khả năng quay video để bạn chia sẽ lên Facebook nữa.