Thương vụ này được Snapchat thanh toán bằng cả cổ phiếu và tiền mặt.