Những tín hiệu gần đây đã cho thấy sự trỗi dậy của quả dâu đen.