Các nhà chức trách đã đổ lỗi cho mọi thứ từ con người tới độ pH nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức.