Cùng nhìn qua những trường hợp mất trộm "đáng trách hơn đáng thương" liên quan tới công ty công nghệ nổi tiếng xứ Cupertino.