Chúng ta may mắn khi được chứng kiến từng bước song hành đi lên của Công nghệ và Y học.