Vì lý do gì mà Intel sẵn lòng bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy để mua về một startup vô danh chưa đến 50 nhân lực?