Đối với các nhà đầu tư phố Wall, Silicon Valley đang trở thành "đối thủ" ngày càng lớn.