Sẽ ra sao nếu bạn chỉ là vật thể nghiên cứu của một thí nghiệm khoa học được thiết lập bởi hệ thống máy tính và bộ não của bạn được đặt trong những chiếc lọ hình trụ như bộ phim The Matrix (Ma trận) năm 1999?