Ngọn lửa mới này thực sự "xanh, sạch, đẹp" theo đúng nghĩa đen.