Chắc chắn đây là mức giá bán vô cùng hấp dẫn dành cho game thủ phổ thông.