Cái ý tưởng rằng bom nguyên tử vẫn còn để lại dấu vết cho tới năm 2016 này quả thật không hề dễ nghe chút nào.