Các designer có thể biến những mẫu CV khô cứng thành sinh động đến mức nào để thể hiện bản thân?