Lợi nhuận từ hoạt động tội phạm mạng đang hấp dẫn đến mức những tên tội phạm mạng đang phá hoại nhau để giành lấy những số tiền đó.