Tảo Chlorella, một trong những loại thực phẩm hoàn hảo nhất hành tinh.