Một phát kiến quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với đời sống của hàng triệu con người đang gặp nhiều khó khăn trên thế giới vì không có nước sạch sử dụng.