Cuộc đua dành riêng cho những vận động viên phi với tốc độ… sên bò.