Sau khi bán đi công ty của mình cho IBM với giá 2 tỷ USD, Lance Crosby giờ đây lại trở thành người thực hiện công việc sáp nhập các doanh nghiệp khác. StackPath, công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo mật công nghệ mà Crosby thành lập vào năm ngoái đã đem về 180 triệu USD và mua lại ít nhất 4 startup khác.