Đây cũng là mã VGA Custom sử dụng GPU 1080 đầu tiên được chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam.