Sau 2 năm xây dựng, nhà máy Gigafactory của Tesla chính thức mở cửa và chuẩn bị đi vào hoạt động. Nhưng đây mới chỉ là 14% quy mô thực sự của nhà máy này.