Triết lý Material Design đang có mặt tại mọi "ngõ ngách" trong từng dịch vụ của Google.