Qualcomm ngày càng cho thấy sự phát triển vượt bậc của mình, trong khi đó Intel lại cho thấy sự đi xuống đáng lo ngại.