Nếu bạn ngồi chung xe với Graham, đừng quan tâm tới việc anh ta không cài dây an toàn bởi cơ thể của anh ta được thiết kế để chịu được những tai nạn xe hơi ở tốc độ cao.