Với động thái cứng rắn vừa qua của các nhà hành pháp với trang web Kick Ass Torrent, hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh báo cho người dùng phần mềm "lậu" trên toàn thế giới.