Tới đây người ta sẽ mở khóa smartphone bằng vân chân hay mống mắt nhỉ?