Vũ trụ vốn chứa đầy những bí ẩn mà con người vẫn chưa thể khám phá ra được hết.