Chính do những phát ngôn gây sốc mà Donald Trump đã gây ra làn sóng phản đối không chỉ trong giới chính trị.