Không hài lòng với trào lưu loại bỏ jack cắm tai nghe của các hãng sản xuất smartphone và tiên phong là Apple, anh chàng Randall Munroe của diễn đàn biếm họa XKCD đã phác thảo ra một chiếc smartphone có tới một, hai, ba... năm... 12 jack cắm tai nghe.