Có vẻ như Google bị sờ gáy khá nhiều ở Liên minh Châu Âu.